Thống kê
Hôm nay : 15
Tháng 10 : 471
Năm 2021 : 4.122
CHUYÊN ĐÊ CỤM I

CHUYÊN ĐÊ CỤM I

Thực hiện công văn số 668/PGDĐT- GDMN về việc hướng dẫn công tác trọng tâm tháng 10. Sáng ngày 25/10/2019 cụm I tổ chức thực hiện 4 chuyên đề : ( LVPTNN- Nhà trẻ, LVPTTC-KNXH - 3 tuổi, LVPTTC- 4 tuổi, LVPTNT- 5 tuổi). Địa điểm tại trường Mầm non Thụy Thanh . Về dự và chỉ đạo chuyên đề có đ/c Nguyễn ...
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook